13 d’agost, 2011

Un canvi epigenètic en determinades cèl·lules T reguladores podria ser un biomarcador de pronòstic en trasplantament renal

Investigadors de l'IDIBELL demosten que la metilació del factor FOXp3 en cèl·lules T reguladores controla la seva funció immunosupressora.


Un estudi del grup de Nefrologia i Trasplantament Renal de l'IDIBELL demsotra que els pacients sotmesos a trasplantament renal que presenten cèl·lules T reguladores amb alta expressió del factor FOXp3 desmetilat, tant en sang com directament en l'òrgan trasplantat, tenen una millor evolució funcional de l'empelt. Això es deu a que aquestes cèl·lules preserven la seva activitat supressora enfront la resposta al·logènica efectora (de rebuig a un òrgan no reconegut). Els resultats de la investigació s'han publicat en l'edició electrònica de la revista American Journal of Transplantation.


La funció més coneguda dels limfòcits o cèl·lules T en el context de l'al·loimmunitat és la resposta efectora o inflamatòria, que és precisament la que provoca el rebuig en el trasplantament d'òrgans. Però existeix un subtipus de cèl·lules T, les reguladores, que tenen com a funció justament la regulació i modulació d'aquesta resposta immunològica efectora: són immunosupressores i per tant molt interessants en el camp dels trasplantaments.


El fenotip més conegut d'aquestes cèl·lules és el que presenta el factor de transcripcuó FOXp3 però en humans, no sempre que les cèl·lules T presenten aquest factor tenen funció reguladora. Per això els investigadors de l'IDIBELL van decidir caracteritzar l'epigenètica d'aquestes cèl·lules. És a dir estudiar les modificacions químiques presents a l'ADN del factor de transcripció FOXp3.


L'estudi s'ha realitzat en dos grups de pacients de trasplantament renal: uns amb rebuig agut i uns altres amb rebuig subclínic (el funcionament de l'òrgan trasplantat és bo però quan es fa una biòpsia es detecte alts nivells de cèl·lules T que suggereixen un rebuig).


"En pacients amb rebuig agut, les cèl·lules T presentaven una modificació epigenètica (una metilació) en el factor FOXp3" ha explicat l'investigador de l'IDIBELL i primer signant de l'article Oriol Bestard, "mentre que els pacients amb rebuig subclínic i una bona funció renal no tenien aquest canvi en FOXp3, el factor preservava un estat desmetilat".


Així, aquest canvi epigenètic en FOXp3 serveix com a biomarcador de pronòstic per un trasplantament de ronyó. Si està desmetilat, sabem que són cèl·lules amb funció reguladora de la resposta immunològica que ens ajudaran a controlar el rebuig de l'òrgan.


L'objectiu final de la recerca és evitar que els pacients sotmesos a un trasplantament renal hagin de sotmetre's també a un tractament immunosupressor amb els efectes adversos que això suposa. "A Europa" ha explicat Bestard, "s'han iniciat estudis clínics preliminars amb teràpies cel·lulars per infondre cèl·lules T reguladores als pacients trasplantats, amb els resultats d'aquests estudis la teràpia seria més precisa perqué infondrien només cèl·lules T reguladores amb el factor FOXp3 desmetilat, que són realment aquelles que tenen activitat immunoreguladora".

1 comentari:

Copyright Text

"Bon Dia Ciència"