05 d’octubre, 2012

Ratolins femella mutilen els genitals dels mascles per una mutació genètica.

I avui una notícia curiosa. Almenys jo l'he trobat molt curiosa i divertida per algunes... potser als mascles no els hi fa tanta gràcia (o si).

Uns científics de l'Universitat de Ginebra van iniciar un estudi quan van veure que alguns rosegadors del laboratori havien patit l'amputació dels seus òrgans sexuals.

S'ha vist que una mutació genètica aguditza el desitj sexual en ratolins femella i provoca comportaments agressius, com ara mutilacions dels genitals dels mascles.

L'estudi va començar quan es va descobrir que alguns dels ratolins mascle del laboratori havien patit l'amputació dels seus òrgans sexuals externs i es va decidir filmar el comportament dels rosegadors durant la nit, ja que és el període que estan més actius.
A les gravacions es va poder observar que algunes femelles, amb un tipus específic de mutació en el gen Hoxd10 (del grup de gens de HoxD) aguditzaven el seu instint sexual durant el seu període receptiu (cada quatre o sis dies) de forma inusual i arribaven a tenir comportaments agressius atacant els mascles.

Les femelles amb aquesta mutació es comporten normal durant la major part del temps, però durant el període de recepció sexual persegueixen als mascles insistentment, exploren i mosseguen els seus genitals.
Aquest comportament descontrolat i exacerbat està relacionat amb una mutació en el grup de gens HoxD, segons l'estudi publicat a Current Biology, i apareix només en una mica més de la meitat de les femelles i no en els mascles.

Diuen que tot això s'ha descobert per accident, perquè no esperaven induir, amb aquesta mutació, cap canvi en el comportament dels ratolins. S'esperava trobar alguns canvis en la seva anatomia. Tampoc esperaven que tingués cap efecte a cap funció del cervell.
Per altra banda, aquest estudi també ha evidenciat que en aquests mamífers són les femelles les que inicien l'apropament sexual i l'aparellament, contràriament al pensament tradicional de que eren els mascles els que iniciaven el festeig.

Preguntant per l'aplicació d'aquesta investigació als éssers humans, es va assegurar que aquest tipus d'estudis permeten conèixer millor la seva genètica perquè no hi ha grans diferències amb els ratolins.

Tot i així, el científic va aclarir que de moment els humans en els que s'ha desxifrat una anomalia similar en el seu grup de gens HoxD, no han presentat cap tipus de comportament sexual estrany. 

Copyright Text

"Bon Dia Ciència"