02 de gener, 2013

Una vacuna experimental controla VIH fins a un any

Repassant notícies importants i d'esquitllada, he trobat aquesta notícia força interessant. Tots sabem que són temps difícils per a molts sectors però no em de deixar de banda les investigacions que s'estan fent i els resultats que estan obtenint, perquè comporta molta feina i esforços de moltíssima gent.

Aquí va la notícia, per a mi una de les més importants del dia i que hauria de ser portada... un gran exemple del que la investigació podria fer per aquest país (encara que no ens deixin...)

La comunitat mèdica ha avançat un pas en la troballa d'una solució definitiva contra el virus de la immunodeficiència humana (VIH). L'equip d'investigadors del Servei de Malalties Infeccioses i Sida de l'Hospital Clínic ha presentat avui els resultats d'una vacuna terapèutica contra el VIH, els resultats dels quals són esperançadors. Les proves, realitzades a 36 pacients que seguien la teràpia antirretroviral (TAR), van demostrar una reducció de més de tres vegades de la carga viral (quantitat de virus) en el 95% dels infectats, mentre que en els pacients del grup control, que van rebre un placebo, aquesta reducció no es va produir. 
Tot i així, els efectes positius comencen a disminuir després de la dotzena setmana, per acabar desapareixent a l'any de l'aplicació. La vacuna no cura del tot els pacients, ja que el virus s'acaba fent resistent als antirretrovirals amb el temps. 

El treball s'ha publicat a una de les revistes més prestigioses del món, la Science Translational Medicine.
Amb més detall, l'objectiu dels investigadors és perfeccionar una vacuna que sigui capaç de controlar indefinidament la replicació del VIH. S'aconseguiria així una alternativa viable als còctels antivirals que s'utilitzen ara, que tenen que ser presos de per vida (amb el cost que això comporta, sense tenir en compte les molèsties per als pacients). 
Cèl·lula dendrítica vista al microscopi
Per crear la vacuna, els investigadors van utilitzar cèl·lules dendrítiques (cèl·lules del sistema immunològic) de l'afectat, per a "contaminar-les" amb una part del virus del propi malalt inactivat per calor en el laboratori. Aquestes cèl·lules, reincorporades al cos del pacient, aconsegueixen arribar als ganglis limfàtics i alertar al sistema immunitari de l'existència del VIH, amb el que es desencadena la resposta immune. 

Pel moment, la vacuna no substituirà la TAR, ja que després d'un any de la seva aplicació el virus torna a fer-se present. Però tot i així s'ha de tenir en compte que el producte és científicament molt important, que encara s'ha de complementar i optimitzar abans de que pugui arribar a sortir a la venta. 

La vacuna terapèutica, descoberta en el marc del programa HIVACAT per a la investigació i desenvolupament de vacunes terapèutiques i preventives contra la sida, obre un camí cap a estudis complementaris, amb l'objectiu d'aconseguir una curació funcional dels afectats. Aquesta curació no suposaria l'eradicació total del virus, però sí un control efectiu de la seva replicació durant llargs períodes o de per vida, sense necessitat de tractament. 
Es creu que la vacuna definitiva serà possiblement una combinació de diferents estratègies, potser sumant-la a una segona vacuna terapèutica o a un fàrmac que activi la infecció latent (sense presència de símptomes). 

Tot i que el projecte HIVACAT compta amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, la Obra Social de La Caixa i Laboratoris Esteve, no ha faltat el suport a més mesures al·legant que el ritme de la investigació podria ser molt més ràpid si es tinguessin fonts de finançament complementàries. 

Copyright Text

"Bon Dia Ciència"