20 de juliol, 2010

El sarcoma de Ewing

És un tumor maligne de cèl·lules rodones. És una malaltia rara en la qual les cèl·lules neoplàsiques s'ubiquen a l'os o als teixits tous. Es comprometen fonamentalment, les regions diafisiàries i metafisiàries dels ossos llargs (fèmur, tibia, húmer) i alguns ossos curts (escàpula, costelles), sent molt rares les altres localitzacions com ara l'invasió al crani i al coll.

Un locus genètic (porció del ADN) és responsable d'un alt percentatge de sarcomes d'Ewing i de tumors neuroectodèrmics primitius, els dos són a vegades agrupats en la categoria coneguda com a família de tumors d'Ewing. Tot i així, les malalties tenen diferent orígen: els tumors neuroectodèrmics primitius, generalment no estan associats amb els teixits ossis, mentre que els sarcomes d'Ewing afecten a l'os amb molta més freqüència.
Els sarcomes es presenten amb més freqüència en homes adolescents.
El terme prové de James Ewing (1866-1943) que va ser el primer en descriure el tumor, establint que la malaltia era diferent del limfoma i d'altres tipus de càncer coneguts en aquell temps.
Causes
L'intercanvi genètic entre cromosomes pot causar que les cèl·lules es tornin canceroses. En el sarcoma d'Ewing, la causa principal és la translocació (intercanvi de fragments d'ADN) entre el cromosoma 11 i el cromosoma 22. Això el que fa és fusionar el gen EWS del cromosoma 11 amb el gen FLI1 del cromosoma 11 i el resultat d'aquesta fusió funciona com a mestre regulador de la malaltia, tot i que també es poden presentar altres translocacions.

Dedicat al Miguel Sáinz que estudia aquesta malaltia ;)

2 comentaris:

Copyright Text

"Bon Dia Ciència"