31 de març, 2009

Píndola: falsos mites als 30 anys

Creencies sobre els seus efectes segueixen vigents a tres dècades de la seva despenalització


El 1978, any en que es va despenalitzar la píndola anticonceptiva a Espanya, no eren rars titulars com Mil dones calves per pendre la píndora. Alguns ginecòlegs la reconeixien com "excel·lent" des del punt de vista mèdic, però la rebutjaven moralment.

Els temps han canviat. Des de 1998 l'ús d'anticonceptius va passar del 49% al 79%, però les creencies falses es mantenen en el 57% de la gent. La web de la Societat Espanyola de Contracepció (SEC), els combat.


I si no és segura... La seva eficàcia és del 99%. Per millorar-la, Esther de la Viuda, de la SEC, advoca per evitar oblids i descansos "sense sentit".


Però són hormones... En els setanta hi va haver problemes amb una alta dosis d'estrògens (75 micrograms) en els Estats Units, però a Espanya la píndora no ha contingut mai ni 50 micrograms. El màxim està en 35 i el mínim, en 15.


Voldré ser mare... Acostuma a preocupar a dones amb un nivell cultural baix. No hi ha relació. A més, qui les prenen prevenen la malaltia imflamatòria pèlvica.


No provocarà càncer... Preocupa a les dones amb un nivell cultural alt. La píndola està indicada en el tractament de càncer de cèrvix i no augmenta les possibilitats de tenir el de mama o el cervical.


Em farà més mal la regla... Suavitza el dolor de la regla extrem i els altres símptomes que, segons els cas, poden ser desànim, dolors musculars o retenció de líquids.


Diuen que engreixa... Imperceptible. Amb les dosis actuals el màxim que es pot engreixar és mig kilo.


No em sortiran grans... Ajuda a combatre l'acné. No afecta a la caiguda del cabell.


I si perdo les ganes... La píndola no afecta al desitg sexual, en el que influeixen sobretot, segons De la Viuda, "factors psicològics".


Soc massa jove... Es pot pendre des de la primera regla, per exemple en casos d'anèmies per sangrat. Però només el 18% de menors de 24 anys la prenen, enfornt al 29% que usa el condó. Els experts recomanen el doble mètode.

1 comentari:

Copyright Text

"Bon Dia Ciència"