16 de març, 2009

La vida va sorgir fa 3.500 milions d'anys

Es troben els indicis d'oxigen terrestre més antics.


L'origen de la vida a la Terra s'ha de buscar 800 milions d'anys abans del que es creia. O el que és el mateix, fa 3.460 milions d'anys. Això, a jutjar pel descobriment d'un grup de científics d'Estats Units, que han trobat indicis d'oxigen que així ho diuen.

La pista: uns petits cristalls d'hematita, un mineral de ferro.

El lloc: una formació de jasp al Cratón de Pilbara, una regió volcànica amb sediments molt ben conservats al norest d'Australia.

La deducció: fa entre 3.600 i 2.700 milions d'anys, a l'època de l'Arcaic, hi va haver una extensió d'aigua rica en oxigen a aquesta zona.


La fotosíntesi més remota


Així ho va publicar ahir, la revista Nature Geoscience. El descubriment es fruit de les investigacions del geoquímic Hiroshi Ohmoto i el seu equip de la Universitat de Pensilvana, as EEUU. Segons va explicar Ohmoto, "el nostre estudi aporta forts indicis de fotosíntesi oxigènica i de la oxigenació de l'atmòsfera i dels oceans fa més de 3.460 milions d'anys".

La hipòtesi dels científics es que els cristalls, que es van desenvolupar al mar que cubria llavors la zona, es van formar a temperatures de més de 60 graus per la interacció de fluids hidrotermals i aigua de mar rica en oxigen.

"Això suggereix la presèncuia d'un nobre suficient d'organismes capaços de realitzar la fotosíntesi com per oxigenar aquesta extensió d'aigua al menys de forma ocasional" senyalen els investigadors.


Més informació del Cratón de Pilbara: La presència de microorganismes capaços de produir oxigen mitjançant la fotosíntesi es situava fins ara fa 2.700 milions d'anys, a unes roques de la conca de Hamersley, que cubreix una part de l'australià Cratón de Pilbara.

1 comentari:

Copyright Text

"Bon Dia Ciència"